Wensenpakket 'Cambuurplein in het algemeen' ,samengesteld door V.v.E. "Schoppershof" 16-11-06

Brief door het bestuur verzonden aan de heer Bernhard Bijma van de Gemeente Leeuwarden 22-11-06

Telefonisch gesprek met Danny Appelo van de Gemeente Leeuwarden 13-12-06

Gesprek met Niek Santema, Stadsdeelbeheerder stadsdeel oost, op 17-01-7

Email ontvangen van Niek Santema over nieuwe bestrating trottoirs in 2008 op 17-01-07

Email  door bestuur verzonden naar Niek Santema, op 04-02-07

Email ontvangen van Niek Santema over afvalbakken & fietsrekken op 09-02-07

Situering fietsleuningen & afvalbakken aan westkant  'Cambuurplein'

Fax verzonden naar kantoor 'Aldi' in Drachten op 04-04-07

Overzicht deelnemers die financieel bijdragen aan de veegactie Cambuurplein op zaterdagavond

Foto's van de plaatsing van de fietsleuningen en de afvalbakken

Site Stadiongebied

              Wijk Tjerkhiddes/Cambuursterhoek                                 Projectgroep Stadiongebied                        

 Terug naar de startpagina